Kurs z zakresu rachunkowości

Wśród najpopularniejszych kierunków kształcenia znajduje się technik rachunkowości. Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do pracy w tym zawodzie zazwyczaj decydują się na rozpoczęcie studiów albo ukończenie szkoły policealnej. Jednak w przypadku przedsiębiorców, którzy pragną nabyć umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań związanych z księgowością, wystarczający będzie proponowany przez nas miesięczny kurs.

Uczestnik tego kursu jest przygotowywany do wykonywania takich zadań jak tworzenie dokumentacji i ewidencji dotyczącej operacji gospodarczych, przeprowadzania i rozliczanie inwentaryzacji oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych i przeprowadzania analiz finansowych. Harmonogram obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, które odbywają się w biurach rachunkowości i techniki biurowej. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy kursu mają okazję zapoznać się z pracą urządzeń, które wykorzystywane są w pracy biurowej, a także z oprogramowaniem dla rachunkowości. Jedną z najważniejszych zalet naszego kursu jest fakt, że nauka odbywa się w małych grupach, co znacznie ułatwia przekazanie wiedzy wszystkim uczestnikom zajęć. Po zakończeniu kursu słuchacze przystępują do egzaminu, którego zaliczenie oznacza uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu.

Zajęcia zazwyczaj odbywają się przez cztery kolejne weekendy. Czas trwania każdego spotkania wynosi sześć godzin, nie wliczając przerw. Możliwe jest jednak ustalenie innego harmonogramu, dostosowanego do potrzeb konkretnej grupy.