Prawidłowe udzielenie pierwszej pomocy bardzo często pozwala uniknąć takich tragedii jak śmierć lub kalectwo. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego regularnie przeprowadzamy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy obejmuje naukę prawidłowego postępowania w razie wypadków oraz nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Omawiamy zasady pomocy ofiarom wypadków drogowych, jak również ofiarom innych wypadków, do których może dojść nawet w domu, w szkole albo w pracy. Wyjaśniamy, jak prawidłowo opatrzyć ranę, a także jak unieruchomić złamaną kończynę i zatamować krwawienie. W trakcie szkolenia przekazujemy także wiedzę na temat zasad postępowania w przypadku utraty przytomności, zawału, wylewu, ataku padaczki oraz śpiączki cukrzycowej. Wyjaśniamy, jak ocenić stan chorego oraz w jaki sposób postępować do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzają wyłącznie doświadczeni ratownicy medyczni, dlatego uczestnicy mogą mieć pewność, że przekazujemy im rzetelną wiedzę. Szkolenie obejmujemy wykłady, jak również zajęcia praktyczne, na przykład ćwiczenie reanimacji oraz dezynfekcję ran i zakładanie opatrunków.

Czas trwania kursu z zakresu pierwszej pomocy wynosi zazwyczaj osiem godzin. Szkolenia odbywają się regularnie w naszej placówce, ale proponujemy także organizację szkoleń w zakładach pracy, szkołach oraz innych instytucjach. Uczymy podstaw pierwszej pomocy uczniów, dlatego w szkoleniu może wziąć udział każdy, bez względu na wiek.