Animator czasu wolnego to szkolenie przeznaczone dla pracowników branży turystycznej i hotelarskiej, jak również dla każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu organizacji czasu wolnego, a jednocześnie zdobyć przydatne kwalifikacje zawodowe.

Głównym zadaniem osoby pracującej na takim stanowisku jest animacja czasu wolnego, czyli zapewnienie ludziom odpowiednich rozrywek, na przykład w trakcie pobytu w ośrodku wczasowym. W trakcie naszego kursu przekazujemy wiedzę niezbędną do zorganizowania planu animacyjnego, dostosowanego do konkretnej grupy. W dobrym planie animacyjnym powinny znaleźć się zajęcia, które umożliwiają połączenie wypoczynku z rozwojem zainteresować i umiejętności. Poruszamy temat zajęć sportowych, zwracając uwagę na to, jak wybrać dyscyplinę dostosowaną do danej grupy. Kładziemy duży nacisk na to, żeby przyszyli animatorzy czasu wolnego potrafili wykorzystać możliwości, jakie daje miejsce, w którym będą wykonywali swoją pracę. Animator, który ukończy nasz kurs, potrafi nie tylko organizować ciekawe zajęcia, lecz także zachęcać członków grupy do angażowania się w przygotowane dla nich rozrywki. Posiada także kwalifikacje niezbędne do stworzenia odpowiedniej atmosfery podczas organizowanych przez siebie zajęć.

Kurs dla animatorów czasu wolnego trwa dwadzieścia cztery godziny. Zajęcia odbywają się w naszej placówce przez dwa kolejne weekendy. Dla zorganizowanych grup przewidujemy możliwość organizacji zajęć poza naszym ośrodkiem. Ukończeniu kursu potwierdza wręczony uczestnikowi dyplom.